Infromacje dla rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego:

WAŻNE DATY
• Dnia 20 kwietnia 2018r. o godz.13.30 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
• W dniach 23 - 26 kwietnia 2018r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;
• Dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
• 27 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji;

Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.

Szanowni Państwo,

dnia 16.04.2018 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.

Listy zostaną wywieszone w holu głównym szkoły. 

 

W dniach 16.04-19.04.2018 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki w formie pisemnego oświadczenia. Można to zrobić w godzinach:

16.04.2018     12.00-15.30

17.04.2018      7.30-15.30

18.04.2018      7.30-15.30

19.04.2018      7.30-15.00

Dnia 23.04.2018 o godz. 12.00 zostaną podane listy KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH.

Rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym ukończą klasę III szkoły podstawowej, mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy IV na rok szkolny 2018/2019. Wnioski należy składać w sekretariacie naszej szkoły do 30 marca 2018 r.

Przypominamy, że w sekretariacie naszej szkoły można składać wstępną deklarację podjęcia nauki w SP21 w roku szkolnym 2018/2019. Ze względów organizacyjnych prosimy o zadeklarowanie się do 30 marca 2018 r. Informujemy, że możliwe jest utworzenie klas VII o następujących profilach:

- klasa ogólna

- klasa językowa

- klasa teatralno-artystyczna

- klasa matematyczno-informatyczna

- klasa obronno-ratownicza

- klasa sportowa

Ostateczna decyzja o utworzeniu klasy podjęta zostanie na podstawie ilości deklaracji rodziców. Prosimy o wskazanie dwóch profili.

W marcu  w Szkole Podstawowej Nr 21 odbyła się Pierwsza Noc Sportowców. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z boksu, które poprowadziła pani Natalia Holińska wraz z wychowankami z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie oraz w zajęciach z Capoeiry pod przewodnictwem Łukasza Roszaka. Po kilku godzinach intensywnych ćwiczeń wszyscy zjedliśmy pizzę, aby nabrać siły na kolejne działania. Następnie przez kilka godzin braliśmy udział w wybranych przez siebie grach i zabawach takich jak: siatkówka, koszykówkę, tenis stołowy, gry na konsolach, miłośnicy boksu mogli rywalizować ze sobą. Wieczorem wszyscy uczestnicy nocy sportowców spali na Sali gimnastycznej. Impreza była bardzo udana i wszyscy byli zadowoleni.

(na podstawie wypowiedzi Lidlii Kołłątaj uczennicy klasy 3 gimnazjum)

 

     

Panel logowania

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect