ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
04.09.2017

godzina 900 – KLASY  II  i  III    GIMNAZJUM

godzina 1000 – KLASY  IV i VII    SP-21 z OI

godzina 1100 – KLASY  I    SP-21 z OI

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:  

01.09.2017r. godzina 0900.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi uprzejmie informuje, iż dnia 28.08.2017r. o godzinie 1700 odbędzie się zebranie dla Rodziców uczniów  oddziału przedszkolnego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi uprzejmie informuje, iż dnia 24.08.2017r. o godzinie 1800 odbędzie się  spotkanie Rodziców uczniów  klasy VII d  (grupa chłopców – piłka nożna) z Trenerką.

Dyrektor Gimnazjum Nr 18 im. Noblistów Polskich / Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi uprzejmie informuje, iż dnia  04.09.2017r. o godzinie 1700 odbędzie się zebranie dla Rodziców uczniów  klas II i III gimnazjum (odbiór podręczników).

Uprzejmie informujemy, że listy klas 7 zostaną wywieszone w szkole w dniu 14.07.2017r. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie udzielamy informacji przez telefon.

UWAGA RODZICE UCZNIÓW  PRZYJĘTYCH DO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ROK SZKOLNY 2017/2018

DO DNIA  30.06.2017r. do godz. 1500 NALEŻY DOSTARCZYĆ DO  SEKRETARIATU:

  1. Oryginał i  kserokopię świadectwa ukończenia  kl. III lub VI  szkoły podstawowej,
  2. 1 zdjęcie legitymacyjne -  podpisane: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia i adres. Fotografia powinna być docięta na wymiar 30x 35mm
  3. kartę zdrowia z gabinetu medycznego dotychczasowej  szkoły podstawowej,
  4. opinie i orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej ( jeśli uczeń posiada).

Rodzice, którzy nie podpisali jeszcze  oświadczenia woli  podjęcia nauki przez dziecko w SP-21 z OI  proszeni są o uzupełnienie dokumentu.


UWAGA RODZICE UCZNIÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ  PRZYJĘCI  SPOZA REJONU

Proszę w tym samym terminie o  zgłoszenie  się do sekretariatu,  celem pobrania  „Potwierdzenia przyjęcia ucznia”. Potwierdzenie należy następnie dostarczyć do  szkoły rejonowej. Z rejonu z kolei  należy pobrać wypis: „Zawiadomienie o przekazaniu ucznia”.

Bieżące informacje zamieszczane będą na stronie szkoły.

Panel logowania

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 18. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect