UWAGA RODZICE UCZNIÓW  PRZYJĘTYCH DO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ROK SZKOLNY 2017/2018

DO DNIA  30.06.2017r. do godz. 1500 NALEŻY DOSTARCZYĆ DO  SEKRETARIATU:

  1. Oryginał i  kserokopię świadectwa ukończenia  kl. III lub VI  szkoły podstawowej,
  2. 1 zdjęcie legitymacyjne -  podpisane: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia i adres. Fotografia powinna być docięta na wymiar 30x 35mm
  3. kartę zdrowia z gabinetu medycznego dotychczasowej  szkoły podstawowej,
  4. opinie i orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej ( jeśli uczeń posiada).

Rodzice, którzy nie podpisali jeszcze  oświadczenia woli  podjęcia nauki przez dziecko w SP-21 z OI  proszeni są o uzupełnienie dokumentu.


UWAGA RODZICE UCZNIÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ  PRZYJĘCI  SPOZA REJONU

Proszę w tym samym terminie o  zgłoszenie  się do sekretariatu,  celem pobrania  „Potwierdzenia przyjęcia ucznia”. Potwierdzenie należy następnie dostarczyć do  szkoły rejonowej. Z rejonu z kolei  należy pobrać wypis: „Zawiadomienie o przekazaniu ucznia”.

Bieżące informacje zamieszczane będą na stronie szkoły.

W dniu 09.06.2017r. można się zapoznać z listą dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 21 z OI.
W dniach 12 - 13.06.2017r. Rodzice dzieci potwierdzają wolę przyjęcia w formie podpisania umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług przez placówkę.
Dnia 14.06.2017r., po spełnieniu powyższych wymogów  - o godz. 1500 komisja rekrutacyjna poda do wiadomości listę kandydatów przyjętych do grupy "0".

 

Od godziny 12.00 w dniu 06.06.2017r. jest  dostępna do wglądu  w sekretariacie szkoły lista  uczniów zakwalifikowanych  do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2017/2018.

W dniach 07.06. - 09.06.2017r. Rodzice winni stawić się w sekretariacie celem złożenia woli przyjęcia kandydata w formie pisemnego oświadczenia i podpisania zgody  związanej z ochroną danych osobowych.

UWAGA !!!

Na prośbę rodziców został zmieniony termin zebrania.

Zebranie dla Rodziców uczniów przyszłych  klas I  (rok szkolny 2017/2018) Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi odbędzie się 20 czerwca 2017r. o godzinie 1700.

Zapraszamy Rodziców Uczniów obecnych klas VI, a podejmujących z dniem 01.09.2017r. naukę w klasie 7 naszej szkoły (SP-21) - na zebranie informacyjne, które odbędzie się 19 czerwca 2017r. o godzinie 1800.

26 maja 2017 r. odbyła się w naszej szkole VII Noc Naukowców z zakresu przedmiotów matematyczno –przyrodniczych. Uczniowie brali udział w warsztatach: matematyczno – fizycznych oraz biologiczno –chemicznych. Zajęcia poprowadzili nauczyciele Gimnazjum nr  18 – pani Jolanta Stasiak, pani Agata Flejter –Wojciechowicz, pani Małgorzata Chmielewska, pani Alina Radziejewska oraz zaproszeni goście z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: pan dr Hubert Fuks oraz pani mgr Katarzyna Królaczyk.
Młodzież z entuzjazmem brała udział w eksperymentach, pokazach i grach. Następnie nadeszła pora na wyczekiwaną grę terenową. 60-osobowa grupa uczniów została podzielona na 6 zespołów i ruszyła wraz z opiekunami  w teren w poszukiwaniu ukrytych po drodze zadań. Po wyczerpujących i emocjonujących podchodach uczniowie zasłużyli wreszcie  na wypoczynek. Nadeszła pora snu. Po wykonaniu podstawowych czynności higienicznych młodzież ułożyła się na materacach w śpiworach, na podłodze szkolnej sali gimnastycznej. Przeżyte emocje jeszcze długo nie pozwalały niektórym zasnąć…
Po przebudzeniu, około szóstej rano przyszedł czas na krótkie podsumowanie  wydarzeń minionej nocy . Wszyscy uczestnicy „Nocy Naukowców” otrzymali słodki poczęstunek. Nie całkiem wyspani, ale zadowoleni i pełni wrażeń udali się do domów.

 

W dniach 18-19.05.2017 r. gościliśmy w naszej szkole młodzież niemiecką z naszej szkoły partnerskiej w Eberswalde.  Nasze dwudniowe  spotkanie pt. ”Poznajemy Szczecin” było  finansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.  Podczas 2 wspólnie spędzonych dni mieliśmy okazję do wzajemnego zrozumienia się, otwarcia na innych, poznania naszego miasta, a także do zawarcia nowych znajomości, znoszenia barier kulturowych i językowych oraz przezwyciężania stereotypów. Wszyscy uczestnicy wymiany – 16 uczniów niemieckich oraz 20 uczniów z Polski brali udział w grze terenowej na Wałach Chrobrego, zajęciach sportowo – rekreacyjnych (kręgle), grach animacyjno –komunikacyjnych, zwiedzaniu Szczecina oraz dyskotece. Spotkanie sprawiło nam dużo radości oraz pozostawiło w pamięci mnóstwo niezapomnianych chwil. Mamy nadzieję, że już wkrótce znowu się spotkamy!

W piątek 19 maja 2017 roku odbył się tak zwany Clean –Up Day, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Dzień Sprzątania Świata”, który został zorganizowany przez zakłady Animex Foods. Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do pomocy przy sprzątaniu niewielkiego kompleksu leśnego w Wielgowie i zgodnie przyjęliśmy to z zadowoleniem, spodziewając się naprawdę pozytywnych wrażeń, tak jak rok temu – nie myliliśmy się.
Impreza rozpoczynała się o 9:30, więc już o 8:45 spotkaliśmy się pod szkolnym wejściem, aby autokarem udać się we wskazane miejsce. Oprócz osób z klasy 2 „d” zdecydowało się pojechać także sześciu innych uczniów, z którymi dobrze się dogadywaliśmy, dzięki czemu podróż minęła w przyjemnej atmosferze.
 Na miejscu zostaliśmy przyjaźnie powitani, mieliśmy możliwość bezpiecznego zostawienia swoich bagaży, a kiedy organizatorzy podarowali nam odpowiednie koszulki oraz przyrządy, byliśmy gotowi , aby zacząć sprzątanie.
Celem działań, których się podejmowaliśmy, było uświadomienie nam jak ważne jest otaczające nas środowisko, a także dbanie o nie. Podzieliliśmy się na małe grupy, które przemierzając kawałek lasu, oczyszczały go ze śmieci, pozostawionych tam wcześniej przez innych ludzi. Mieliśmy przy tym sporo zabawy, ale dostrzegaliśmy także powagę sytuacji.
 Przez około godzinę kontynuowaliśmy wszczęte działania, jednak czas szybko płynął, a kiedy już uporaliśmy się z całym terenem, jaki był dla nas przeznaczony, udaliśmy się w początkowe miejsce zbiórki, gdzie poczęstowano nas smacznymi kiełbaskami prosto z grilla, najróżniejszymi słodyczami oraz napojami.
Wolny czas spędziliśmy jedząc, dobrze się bawiąc, a na końcu przystępując do konkursu z wiedzy na temat ochrony środowiska. Zostało wyróżnionych sześciu zwycięzców, których odpowiedzi na pytania okazały się najtrafniejsze, jednak nie byli jedynymi osobami, które dostały drobne upominki, ponieważ prezent w podziękowaniu za udział przeznaczony był dla każdego uczestnika.
Pod koniec naszego pobytu zrobiliśmy wspólnie kilka zdjęć i wszyscy w dobrych humorach powróciliśmy do autokaru. Droga powrotna minęła szybko oraz bezproblemowo, a kiedy dojechaliśmy pod budynek naszej szkoły, pożegnaliśmy się i udaliśmy z powrotem do własnych domów, zdecydowanie zachowując jedynie dobre wspomnienia.

 

Panel logowania

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 18. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect