Szanowni Państwo,

Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci, które w okresie międzyświątecznym (tj. w dniach 27-29 grudnia 2017) będą uczestniczyły w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszej szkoły, zobowiązani są poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy. 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect