OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: ogólnokształcący
 • Przedmiot: język niemiecki
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych/ wychowawczych w tygodniu: 11/18
  z możliwością zwiększenia
  • Informacje o wakacie: zatrudnienie od 01 września 2019 r.
  • Ważność ogłoszenia: 26 maja 2019 r.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • List motywacyjny, życiorys CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
  oraz wykształcenie
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

            Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71-122
 • Ulica: Witkiewicza 40
 • Telefon: 91 453 24 80
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin, e-mailowo: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektor Ochrony Danych: tel. 91-852-20-93 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 06 lipca 2018 r., na podstawie
  1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Oferta pracy na stanowisku woźnego
w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
w Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

1. stanowisko: woźny
2. wymiar zatrudnienia: etat 40 godz. tyg.
3. zatrudnienie od zaraz
4. umowa o pracę na zastępstwo

Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,
2. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku.

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Witkiewicza 40   71-122 Szczecin
lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub osobiście do sekretariatu szkoły
tel. 91 45 32 480

Data wygaśnięcia: 15.05.2019r.

Scan14.jpg

Panel logowania

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect