OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SZCZECINIE, ul. Witkiewicza 40

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: ogólnokształcący
 • Przedmiot: nauczyciel w oddziale przedszkolnym grupa "0"
 • Ilość wakatów: 1
 • liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 1 etat (22/22)
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie od 1 września 2019 r.
 • Ważnosc ogłoszenia: 30 kwietnia 2019

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • List motywacyjny, życiorys CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie.
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oswiadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dane adresowe szkoły:

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa  nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
                     ul. Witkiewicza 40
                     71-122 Szczecin
                     tel. 91 453 24 80
                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SZCZECINIE, ul. Witkiewicza 40

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: ogólnokształcący
 • Przedmiot: nauczyciel w klasie pierwszej
 • Ilość wakatów: 1
 • liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 18godz. (1 etat)
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie od 1 września 2019 r.
 • Ważnosc ogłoszenia: 30 kwietnia 2019

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • List motywacyjny, życiorys CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie.
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oswiadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dane adresowe szkoły:

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa  nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
                     ul. Witkiewicza 40
                     71-122 Szczecin
                     tel. 91 453 24 80
                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO W KL. I
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W SZCZECINIE, ul. Witkiwicza 40

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Wykształcenie: pedagogika specjalna/oligofrenopedagogika
 • Przedmiot: nauczyciel wspomagający w kl. I
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 20/20

Informacje o wakacie: umowa na zastępstwo do 21 czerwca 2019 r.

 • Ważność ogłoszenia: 31.03.2019 r.

            Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejscowość: Szczecin 71-122
 • Ulica: Witkiewicza 40
 • Telefon: 914532480
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin, e-mailowo: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektor Ochrony Danych: tel. 91-852-20-93 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 06 lipca 2018 r., na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, , art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby,której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Scan14.jpg

Panel logowania

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect