Wyniki I etapu Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 

W dniu 25 kwietnia 2018 r. zakończył się I etap teoretyczny IV Wojewódzkiego  Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 21 w Szczecinie.
W konkursie wzięło udział 56 szkół z Województwa Zachodniopomorskiego. Część teoretyczna, polegała na rozwiązaniu zadań przez Internet zawartych w teście, które przygotowane zostały przez Ochotniczą Straż Pożarną Szczecin.

Zespoły, które zakwalifikowały się do II – go praktycznego etapu konkursu to:

        SP nr 21 ze Szczecina
        SP nr 10 ze Stargardu
        SP z Chwiramia
        SP nr 3 z Gryfina
        SP z Kalisza Pomorskiego
        SP z Gryfic
        SP nr 1 z Chojny
        SP nr 8 z Polic
        Gimnazjum Nr 46 ze Szczecina
        SP nr 7 z Kołobrzegu

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a grupy które zakwalifikowały się do II etapu konkursu zapraszamy do dalszej rywalizacji w dniu 18 maja 2018 roku.


 

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie,

zaprasza uczniów klas gimnazjalnych do wzięcia udziału

w IV Wojewódzkim Konkursie UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ,

pod patronatami:

- Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,

- Wojewody Zachodniopomorskiego,

- Marszałka Zachodniopomorskiego,

- Mecenat Prezydenta Miasta Szczecin,

- TVP Szczecin.

 

Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej:

- część teoretyczna odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. w formie testu internetowego,

- część praktyczna odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku w Szczecinie.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie pocztą na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem w temacie - konkurs)
wypełnionej karty zgłoszeń do dnia 23 marca 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

 Założenia programowo-organizacyjne:

 Cel konkursu:

  Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i nauczycieli problematyką, związaną z  zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Konkurs sprzyja także rozwojowi zainteresowania prawidłowym funkcjonowaniem organizmu człowieka i przebiegiem jego funkcji życiowych. Rozbudza poczucie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo drugiego człowieka funkcjonującego w życiu społecznym.
  Część teoretyczna konkursu, polega na rozwiązywaniu przez Internet, zadań zawartych w teście. W ten sposób, spośród zgłoszonych grup, wyłonionych zostanie 10 najlepszych zespołów, które będą ze sobą rywalizowały w części praktycznej. Wymaga ona od uczestników, praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W tym celu przygotowane zostaną stacje kontrolne, inscenizujące sytuacje z udziałem ucharakteryzowanych pozorantów. Odzwierciedlą one zdarzenia, z którymi uczniowie mogą spotkać się w życiu codziennym. Nad wykonywaniem zadań czuwać będą ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

1.  Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • postępowanie na miejscu wypadku (wykonywanie kolejno czynności informacyjno - ratunkowych),
 • umiejętność powiadamiania służb ratunkowych,
 • rozpoznanie i postępowanie z powstałymi ranami,
 • postępowanie w wypadku poparzenia ciała, przełyku lub oka,
 • udzielanie pomocy osobie porażonej prądem,
 • umiejętność unieruchamiania podczas złamania kości i uszkodzenia stawów,
 • rozpoznawanie i tamowanie krwotoków,
 • pomoc w przypadku zasłabnięcia, omdlenia,
 • ciała obce w ciele człowieka,
 • wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci (na manekinie),
 • utrata przytomności,
 • umiejętności transportowania poszkodowanego.

2.  Dyrektor szkoły powołuje Komisję Konkursową  w skład której wchodzą:

 • eksperci z dziedziny ratownictwa medycznego,
 • pielęgniarka szkolna.

4.  Konkurs składa się z dwóch etapów:

 •  teoretycznego, (test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru), który rozwiązywać będą uczestnicy indywidualnie, natomiast punkty sumowane będą drużynowo,
 •  praktycznego – który odbędzie się w plenerze.  Do wykonania będą różnego rodzaju zadania, dotyczące udzielania pierwszej pomocy, które poprzedzone zostaną realistycznym ucharakteryzowaniem pozorantów.  

4.  Uczestnicy wraz z opiekunem otrzymają kartę startową oraz mapę z wyznaczoną trasą, na której  wykonywane będą czynności ratunkowe.

5.  Opiekę sędziowską w części praktycznej sprawować będą wykwalifikowani ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej.

6.  Udział w części praktycznej uzależniony jest od wyniku testu teoretycznego. Lista zakwalifikowanych szkół zostanie umieszczona na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej Nr 21 w Szczecinie.

www.sp21.szczecin.pl., zakładka: „pierwsza pomoc”.

7.   W konkursie uczestniczyć może dziesięć zespołów pięcioosobowych (jeden z danej szkoły), wyposażone w:
•    3 szt. chust trójkątnych,
•    bandaże elastyczne i dziane (10cm x 4m, 5cm x 4m),
•    koce termiczne (koc życia),
•    plaster z opatrunkiem,
•    plaster bez opatrunku,
•    środek odkażający,
•    jałowe kompresy gazowe różne wielkości,
•    środki ochrony osobistej.

8.  Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

Przykładowa literatura:

1. Podręcznik Pierwszej Pomocy, M. Buchfelder, A. Buchfelder, WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL, Warszawa 2005

2. Encyklopedia Zdrowia, red. W. Gumułka, W. Rewelski, tom II,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993

3. Encyklopedia pierwszej pomocy, red. B. Łyszkowska, Bellona SA, Warszawa 2007

4. Pierwsza pomoc – ilustrowany poradnik, A. Mikołajczak, Grupa wydawnicza PUBLICAT S.A., Poznań 2008 r.


Osoba odpowiedzialna:
Robert Wypart ,tel. 608 435 016
adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect