Kkomiksonkurs plastyczny

        "Postać literacka w konwencji komiksu japońskiego –

BAŚNIE I LEGENDY

Organizatorem konkursu jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  w Szczecinie

      Konkurs rozpoczyna się 18 lutego 2019 r. i trwać będzie do 28 marca 2019 r.
           Temat prac konkursowych brzmi:
            „Postać literacka w konwencji komiksu japońskiego – BAŚNIE I LEGENDY”.

REGULAMIN KONKURSU

Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect