1    

                                       

img5

 

Szanowni Państwo

zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2018r. Poz. 996 ze zm.) rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w szkole w terminie 7 dni poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

           W związku z tym, jeśli Państwa dziecko w roku szkolnym 2018/2019 nie osiągnęło jeszcze gotowości szkolnej i w konsekwencji pozostaje w oddziale przedszkolnym na kolejny rok szkolny (2019/2020) w naszej szkole, składają Państwo deklarację w terminie 04-08.03. Prosimy o zachowanie tych terminów.

                                                                                                          Zespół ds rekrutacji
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect