GOOGLE TRANSLATE

English German Italian Polish Turkish

logowanie


Nie pamiętam hasła!
AKTUALNOŚCI
Organizacja ostatniego tygodnia roku szkolnego. Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
20.06.2014.

Organizacja ostatniego tygodnia roku szkolnego:

23 czerwca (poniedziałek):

lekcje odbywają się wg normalnego planu (lub zajęcia z wychowawcą)

24 czerwca (wtorek):

lekcje odbywają się wg planu do godziny 12.25 (lub zajęcia z wychowawcą)

godz. 12.40  – kiermasz podręczników używanych klas II

godz. 13.00 – kiermasz podręczników używanych klas III

25 czerwca (środa):

godz. 10.00 – msza św. w kościele Jana Bosko

godz. 11.00 – 13.00 – zajęcia z wychowawcą

godz.17.00 – Bal gimnazjalny uczniów klas III

26 czerwca (czwartek):

klasy III i II – lekcje do godz. 12.25

klasy I – lekcje w godz. 8.00 – 9.40, od godz. 9.50 uczestniczą w prezentacji projektów w sali gimnastycznej

klasy II – 10.00 – 12.00 -  prezentacje projektów

godz. 17.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III.

27 czerwca (piątek):

godz. 9.00 – zakończenie roku szkolnego klas I i II.

 

 

 

 
Testy językowe dla uczniów przyszłych klas pierwszych. Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
15.06.2014.

Uwaga rodzice i uczniowie przyszłych klas pierwszych Gimnazjum nr 18!

      Dnia 24.06.2014 r. (wtorek) o godz. 16.30 odbędą się w naszym gimnazjum testy z języka obcego - wiodącego w szkole podstawowej: angielskiego lub niemieckiego.

     Jego celem  jest przyporządkowanie ucznia do odpowiedniej grupy językowej.

W teście znają się zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego oraz znajomość słownictwa i gramatyki.

Czas trwania testu: 30 minut.

Obecność obowiązkowa.

Zmieniony ( 15.06.2014. )
 
Procedury kwalifikownia uczniów do klas integracyjnych. Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
09.06.2014.

PROCEDURY KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW DO KLAS INTEGRACYJNYCH

1.            Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zamieszkałych w obwodzie jak i poza obwodem szkoły.

2.            Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20 osób, w tym od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.             Uczniowie zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów obowiązujących podczas rekrutacji (zaświadczenia lekarskie, aktualne orzeczenia z PPP).

4.             Rekrutacja uczniów do klasy integracyjnej odbywa się na zasadzie dobrowolnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia.

5.            W skład komisji rekrutacyjnej rozpatrującej podania do klasy integracyjnej wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog, psycholog, pedagog specjalny, który przygotowuje się do objęcia wychowawstwa klasy integracyjnej od nowego roku szkolnego 2014/2015.

Zmieniony ( 09.06.2014. )
 
Uwaga Rodzice !!! Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
04.06.2014.

W sprawie koszulek typu t-shirt firma MEDIA SYSTEM jako osobę do kontaktu wyznacza Panią Danutę Borysiewicz, tel. +48 512 913 908, mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Termin składania zamówień na koszulki przez rodziców do dnia 15.08.2014.

W celach identyfikacji pojedynczych zamówień prosimy o każdorazowe podawanie następujących danych:

  • Imię i nazwisko zamawiającego (rodzica).
  • Nr telefonu/ adres mailowy/ dane adresowe.
  • Rozmiaru koszulki.
  • Ilość zamawianych sztuk. 

 Termin dystrybucji zostanie podany w późniejszym terminie.

Zmieniony ( 04.06.2014. )
 
Regulamin rekrutacji uczniów do wybranych klas 1. Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
03.06.2014.

Regulamin rekrutacji  uczniów do klas o danym profilu w Gimnazjum Nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie

 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków         i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianą w: 2009 r. Nr 31, poz. 208).

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014.,poz.7).

Komisja do spraw naboru

Naboru uczniów do gimnazjum dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

Informacje ogólne

            1. Do gimnazjum przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.
Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z bieżącymi wytycznymi Wydziału Oświaty

Urzędu Miasta Szczecin i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

2.      Przy przyjęciu do klasy o określonym profilu, przyjmowane są dzieci wg preferencji rodziców i uczniów. W przypadku większej liczby chętnych przyjmuje się poniższe kryteria

3.      Przy podziale do klas brane będą pod uwagę:

-        oceny z przedmiotów wiodących w klasie o danym profilu (w klasie matematyczno- informatycznej są to oceny z matematyki i informatyki, w klasie językowej jest to ocena z języka obcego, a w klasie technologia komunikacyjna są to oceny z języka polskiego i historii),

-        orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-        średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

-        wynik sprawdzianu szóstoklasisty,

-        świadectwo z wyróżnieniem,

-        ocena z zachowania,

-        osiągnięcia w konkursach zgodnych z profilem klasy (informatycznych wykorzystujących technologie informatyczne, językowych, matematycznych, itd.),

-        udokumentowana aktywność w samorządzie szkolnym, w akcjach społecznych, wolontariat,

-        laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu kandydata decydują kolejno:

-        wyższa liczba punktów ze sprawdzianu CKE

-        wyższa średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

-        wyższa ocena z zachowania.

5. Uczniowie, którzy nie spełniają powyższych kryteriów, mogą zostać przyjęci do klasy o innym profilu decyzją Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

Wykaz punktów w ramach rekrutacji do klas pierwszych

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Uwagi

Sprawdzian szóstoklasisty

40

1pkt ze sprawdzianu = 1 pkt

język polski

6

ocena x 1

matematyka

6

ocena x 1

historia

6

ocena x 1

 

 

 

język obcy

6

ocena x 1

informatyka

6

ocena x 1

 

 

 

Świadectwo z wyróżnieniem

10

 

ocena zachowania 

6

wzorowe - 6 pkt, bardzo dobre - 5 pkt, dobre - 4 pkt, poprawne - 3 pkt.

inne osiągnięcia

25

osiągnięcia sportowe 5pkt., artystyczne 5pkt., konkursy wiedzy 5pkt., wolontariat, aktywność w samorządzie szkolnym, w akcjach społecznych 5pkt., aktywny udział w redagowaniu gazetki szkolnej, umieszczaniu informacje na stronie internetowej szkoły, tworzenie bloga 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

Procedura odwoławcza

           W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do wybranej klasy.

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 226