GOOGLE TRANSLATE

English German Italian Polish Turkish

logowanie


Nie pamiętam hasła!
AKTUALNOŚCI
KOSZULKI GIMNAZJALNE Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
20.07.2015.

Uwaga Rodzice!

Koszulki T-shirt można zamawiać:

dzwoniąc na nr komórkowy: 573 193 001 (Przemysław Wojdyła)

lub za pomocą poczty email:   Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

W zamówieniu proszę podać: rozmiar koszulki, ilość sztuk zamawianych  oraz dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon)

Ceny koszulek:

model męski: T-shirt MC 180 bawełna 180 g kolor navy (rozmiar S, M, L, XL, XXL) - 17,60 zł

model damski: T-shirt WCS 180 bawełna 180 g kolor navy (rozmiar S, M, L, XL)  - 17,60 zł

Istnieje możliwość zamawiania przez rodziców innych ubrań w kolorze navy (bluzy zapinane z kapturem)

Zamówienia należy składać do 21 sierpnia 2015 r.

 

Zmieniony ( 20.07.2015. )
 
Przetarg Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
10.07.2015.

GMINA MIASTO SZCZECIN - GIMNAZJUM NR 18

im. Noblistów Polskich

 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Witkiewicza 40

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni korytarza szkolnego o pow.2,0 m²              na posadowienie dwóch automatów z napojami typu woda, soki oraz słodyczami.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Gimnazjum Nr 18                      w sekretariacie szkoły do dnia 14.08.2015 r do godz. 11ºº  w zamkniętej i opisanej kopercie: "Nie otwierać przed dniem 14.08.2015 r do godz. 12ºº "

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 17.08.2015 r o godz. 11³º w siedzibie Gimnazjum Nr 18 w pokoju dyrektora.

 

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od 01.09.2015 r do 30.06.2016 r.

Cenę wywoławczą za 1 m² powierzchni przeznaczonej pod dzierżawę ustala się w wysokości 250,00 zł netto miesięcznie (dwieście pięćdziesiąt  zł netto + 23% VAT).  Cena obejmuje opłatę za prąd i wodę.

Minimalne postąpienie 10% ceny wywoławczej.

Oferta pisemna powinna zawierać:

1.      cenę brutto 1 m² (w rozbiciu na kwotę netto i podatek VAT ) powierzchni przeznaczonej pod najem za 1 miesiąc,

2.      asortyment,

3.      dokumenty: REGON,  NIP,  KRS lub wpis do ew. działalności gospodarczej.

      Kryterium oceny oferty będzie wartość miesięcznego czynszu najmu.

      Przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru oferty. Uczestnicy przetargu zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie o wynikach przetargu albo jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

      Na czynsz miesięczny składać się będzie cena oferty netto za powierzchnię pod dzierżawę x metraż, powiększoną o obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

      Dodatkowo doliczony zostanie podatek od nieruchomości z tytułu najmu.

 

      Dodatkowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem 91-45-32-480 wew. 29.

Zmieniony ( 10.07.2015. )
 
ORGANIZACJA OSTATNIEGO TYGODNIA PRACY GIMNAZJUM NR 18 Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
16.06.2015.

Uwaga!

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2014/2015 nastąpią zmiany w organizacji pracy szkoły:


PONIEDZIAŁEK (22.06)

godz.9.30 - 12.30: Dzień Sportu (miejsce: boiska LO VII przy ul. Jana Styki 13)

godz. 13.30: Rada Klasyfikacyjna


WTOREK (23.06)

godz. 8.00: klasy II – wyjście na ZUT

godz. 10.00: kino Helios (szkoła ma rezerwację na na film „Jurassic World”, cena biletu: 11zł)

lub inne zaplanowane wyjście z wychowawcą


ŚRODA (24.06.)

godz. 10.00: Msza Św. w kościele św. Jana Bosko

godz. 11.15: kiermasz klasy III sprzedają klasom II

godz. 11.45: kiermasz klasy II sprzedają klasom ICZWARTEK (25.06.)

klasy I i II:  zajęcia lub wyjścia przygotowane przez wychowawcę

klasy III: godz. 17.00 uroczyste zakończenie roku szkolnego


PIĄTEK (26.06.)

godz. 9.00: zakończenie roku dla klas I

godz. 10.00: zakończenie roku dla klas IIZmieniony ( 18.06.2015. )
 
TEST JĘZYKOWY DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Łysakowska   
15.06.2015.

Uprzejmie informujemy,

 że test językowy dla uczniów klas pierwszych

 zostanie przeprowadzony w dniu 1 września 2015 roku.

Zmieniony ( 15.06.2015. )
 
UWAGA RODZICE Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
10.06.2015.
Na podstawie
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniającego  rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
proszę dopilnować, aby każdy uczeń  zgłosił się do sekretariatu ze swoim numerem PESEL,   celem  wpisania go na drugiej stronie legitymacji szkolnej.

Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Legitymacje szkolne na druku według dotychczasowego wzoru nr 66 mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

4. Legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego wydana na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 może być, na pisemny wniosek rodziców ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, wymieniona przez szkołę na legitymację szkolną wydaną na druku według wzoru nr 67a określonego w niniejszym rozporządzeniu. Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji wydanej na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 i jest nieodpłatna.

LEGITYMACJA BEZ NUMERU PESEL NIE   DAJE  JUŻ UPRAWNIEŃ DO ULG USTAWOWYCH!!!

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 257