Za miesiąc styczeń opłaty za obiady przyjmowane będą od dnia 02.01.2019 roku.

Obiady - uczniowie SP21 z Oddziałami Integracyjnymi

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu wrześniu wynosi 100 zł.

Wpłat na rachunek bankowy należy dokonywać do dnia 25-go miesiąca poprzedzającego - prosimy nie przekraczać terminu.

Rachunek bankowy do wpłat za obiady:

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 

37 1020 4795 0000 9202 0369 2233

z dopiskiem: nazwisko i imię ucznia, klasa, obiady miesiąc/rok

 

Obiady - dzieci Oddziału Przedszkolnego SP21 z Oddziałami Integracyjnymi

Koszt obiadów dla dzieci Oddziału Przedszkolnego w miesiącu wrześniu wynosi 

130 zł.

Wpłat na rachunek bankowy należy dokonywać do 7-go dnia miesiąca.

Rachunek bankowy do wpłat za obiady:

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

27 1020 4795 0000 9602 0369 2217

z dopiskiem: nazwisko i imię dziecka, obiady miesiąc/rok

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect