Nasza szkoła to placówka, która ma za sobą wieloletnią tradycję.
Dyrektorem szkoły jest pani mgr Wiesława Barabas. We wszelkich działaniach mających na celu jak najlepsze "młodzieży chowanie" wspiera ją pani wicedyrektor mgr Marta Tyrakowska. Ten zgrany duet kieruje rozwojem naszej szkoły, w którym wiedzę zdobywa 410 uczniów.
Kadra pedagogiczna liczy 48 nauczycieli. Wielu z nich oprócz studiów magisterskich może się pochwalić świadectwami studiów podyplomowych. Prowadzą ciekawe zajęcia, wykorzystując aktywizujące metody nauczania.
W SP21 nie tylko realizujemy obowiązkowy program nauczania, ale także bierzemy udział w różnych projektach edukacyjnych, z sukcesami uczestniczymy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Organizujemy wspólne wyjścia do kin, teatrów, a nawet do szczecińskiej telewizji. Sprawnie i aktywnie działa nasz samorząd uczniowski. Mamy wspaniałych uczniów, którzy angażują się do działań Szkolnego Klubu Wolontariusza. Potrafimy się świetnie bawić podczas turniejów sportowych, dyskotek, festynów. Nszą tradycją  stało się organizowanie Dni Otwartych. Wtedy wszyscy mogą odwiedzić, poznać   i ocenić naszą szkołę.

SP21 to szkoła przyjazna młodzieży.

U nas nikt nie jest anonimowy. Razem uczymy się tolerancji i przełamujemy bariery nieśmiałości. Integracja jest naszą mocną stroną, nie tylko dlatego, że w szkole funkcjonują klasy integracyjne. 
Corocznie w listopadzie  odbywa się Pasowanie  na ucznia naszej szkoły, które stanowi część obchodów Święta Niepodległości.

 


Pierwszą legitymację uczniowie otrzymują w dniu podjęcia nauki.

UWAGA !
Duplikaty
legitymacji szkolnych są wystawiane po wpłaceniu 9 zł na konto:

Szkoła Podstawowa nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi
71-122 Szczecin, ul. Witkiewicza 40

37 1020 4795 0000 9202 0369 2233

z dopiskiem "Opłata za legitymację"

W sekretariacie należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty i podpisane zdjęcie:
imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL i adres.


 

Rada Rodziców przy Gimnazjum Nr 18
im. Noblistów Polskich w Szczecinie

85 1240 3927 1111 0010 3974 3199


 

DZWONKI:

1 - 8.00 - 8.45
2 - 8.55 - 9.40
3 - 9.50 - 10.35
4 - 10.45 - 11.30
5 - 11.40 - 12.25 - pierwsza przerwa obiadowa
6 - 12.40 - 13.25 - druga przerwa obiadowa
7 - 13.40 - 14.25
8 - 14.35 - 15.20
9 - 15.30 - 16.15

WYCHOWAWCY KLAS:

0 Oddział przedszkolny - Monika Cieszkowska/Martyna Maciejewska
1A - Agata Michalska
4A - Arleta Strychalska-Sielicka
7A – Daria Bisek
7B – Ewa Zadrożna-Fuks
7C - Agata Herlig
7D – Izabela Radzińska
2A – Katarzyna Reczulska
2B – Magdalena Stejka
2C - Małgorzata Chmielewska
2D - Monika Człapińska
2E - Anna Szyntor-Bykowska
3A - Robert Wypart
3B - Elżbieta Kozaczuk
3C - Katarzyna Białecka
3D - Justyna Zielińska
3E - Elżbieta Sory

 

NAUCZANY PRZEDMIOT

Joanna Ambroziak - język angielski
Wiesława Barabas - chemia
Katarzyna Białecka - język angielski

Daria Bisek - język angielski

Ewa Kowalska - pedagog wspomagający
Małgorzata Chmielewska - matematyka

Małgorzata Gotkiewicz-Bąbel - surdopegog

Monika Cieszkowska - doradztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna

Martyna Maciejewska - edukacja wczesnoszkolna
Monika Człapińska - język niemiecki

Agata Flejter-Wojciechowicz - zajęcia artystyczne
Małgorzata Giżycka - pedagog szkolny

ks. Leszek Główczyński - religia
Wioleta Grabowska - język polski

Urszula Szajda - matematyka
Agata Herlig - język niemiecki
Monika Jacyna - język niemiecki
Krzysztof  Kamiński - muzyka
Katarzyna Kamrowska - pedagog wspomagający

Agnieszka Kapłoń - pedagog wspomagający
Małgorzata Słychan - psycholog
Elżbieta Kozaczuk - matematyka

ks. Dariusz Łokietek - religia
Małgorzata Łyszczek - fizyka
Ewa Owczarska - język polski
Leszek Piórkowski - wychowanie fizyczne
Aleksandra Praxmajer - historia, wiedza o społeczeństwie
Karol Pytyś - wychowanie fizyczne

Izabela Radzińska - wychowanie fizyczne

Katarzyna Reczulska - pedagog wspomagający
Monika Rutkiewicz - biblioteka
Bożena Salij - religia
Urszula Smok - logopeda
Elżbieta Sory - historia, wiedza o społeczeństwie

Jolanta Stasiak - chemia

Magdalena Stejka - język polski

Jolanta Serafin-Łuczak - świetlica, WDŻ
Arleta Strychalska-Sielicka - biologia, chemia
Anna Szyntor-Bykowska - język polski
Marta Tyrakowska - pedagog wspomagający
Robert Wypart - pedagog wspomagający
Ewa Zadrożna-Fuks - geografia
Jakub Zalewski - wychowanie fizyczne

Bartłomiej Piwowarski - informatyka
Justyna Zielińska - technika, informatyka, matematyka

Urszula Witak-Szustakiewicz - język angielski

 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect