Informujemy, że Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2019 roku

w szkole (gabinet pedagoga szkolnego lub sekretariat).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin lub w szkole.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie

(miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto).

Stypendium szkolne nie przysługuje:
  • uczniom klas zerowych
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect