>> INSTRUKCJA <<

 

Gimnazjum Nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie,

zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału

w III Wojewódzkim Konkursie UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ,

pod patronatami:

- Wojewody Zachodniopomorskiego,

- Marszałka Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza,

- Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,

- Krajowej Rady Resuscytacji,

- Mecenat Prezydenta Miasta Szczecin

-TVP3 Szczecin

 

Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej:

- część teoretyczna odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2017 r. w formie testu internetowego,

- część praktyczna odbędzie się w dniu 12 maja 2017 roku w Szczecinie.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie pocztą na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionej karty zgłoszeń do dnia 17 marca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 Założenia programowo-organizacyjne:

 Cel konkursu:

  Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i nauczycieli problematyką, związaną z  zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Konkurs sprzyja także rozwojowi zainteresowania prawidłowym funkcjonowaniem organizmu człowieka i przebiegiem jego funkcji życiowych. Rozbudza poczucie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo drugiego człowieka funkcjonującego w życiu społecznym.
  Część teoretyczna konkursu, polega na rozwiązywaniu przez Internet, zadań zawartych w teście. W ten sposób, spośród zgłoszonych grup, wyłonionych zostanie 10 najlepszych zespołów, które będą ze sobą rywalizowały w części praktycznej. Wymaga ona od uczestników, praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W tym celu przygotowane zostaną stacje kontrolne, inscenizujące sytuacje z udziałem ucharakteryzowanych pozorantów. Odzwierciedlą one zdarzenia, z którymi uczniowie mogą spotkać się w życiu codziennym. Nad wykonywaniem zadań czuwać będą ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

1.  Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • postępowanie na miejscu wypadku (wykonywanie kolejno czynności informacyjno - ratunkowych),
 • umiejętność powiadamiania służb ratunkowych,
 • rozpoznanie i postępowanie z powstałymi ranami, krwawieniami i krwotokami,
 • postępowanie w wypadku poparzenia ciała, przełyku lub oka,
 • udzielanie pomocy osobie porażonej prądem,
 • umiejętność unieruchamiania podczas złamania kości i uszkodzenia stawów,
 • pomoc w przypadku zasłabnięcia, omdlenia,
 • ciała obce w ciele człowieka,
 • wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci (na manekinie),
 • utrata przytomności,
 • pogryzienia, użądlenia, ukąszenia,
 • wstrząs pourazowy,
 • umiejętności transportowania poszkodowanego.

2.  Dyrektor szkoły powołuje Komisję Konkursową  w skład której wchodzą:

 • eksperci z dziedziny ratownictwa medycznego.

 

3.  W konkursie uczestniczyć może dziesięć pięcioosobowych zespołów (jeden z danej szkoły),

4.  Konkurs składa się z dwóch etapów:

 •  teoretycznego, (test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru), który rozwiązywać będą uczestnicy indywidualnie, natomiast punkty sumowane będą drużynowo,
 •  praktycznego – który odbędzie się w plenerze.  Do wykonania będą różnego rodzaju zadania, dotyczące udzielania pierwszej pomocy, które poprzedzone zostaną realistycznym ucharakteryzowaniem pozorantów.  

5.  Uczestnicy wraz z opiekunem otrzymają kartę startową oraz mapę z wyznaczoną trasą, na której  wykonywane będą czynności ratunkowe.

6.  Udział w części praktycznej uzależniony jest od wyniku testu teoretycznego.

7.  Lista zakwalifikowanych szkół umieszczona zostanie na stronie internetowej  Gimnazjum Nr 18  w Szczecinie.www.gim18.szczecin.pl., zakładka: „pierwsza pomoc”.

 

Przykładowa literatura:

1. Podręcznik Pierwszej Pomocy, M. Buchfelder, A. Buchfelder, WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL, Warszawa 2005

2. Encyklopedia Zdrowia, red. W. Gumułka, W. Rewelski, tom II,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993

3. Encyklopedia pierwszej pomocy, red. B. Łyszkowska, Bellona SA, Warszawa 2007

4. Pierwsza pomoc – ilustrowany poradnik, A. Mikołajczak, Grupa wydawnicza PUBLICAT S.A., Poznań 2008 r.


Osoba odpowiedzialna:
Robert Wypart ,tel. 608 435 016
adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect